SİZİN GÜVƏNİLİR TƏRƏFTAŞINIZ

HOLİSTON LTD

PROFESSİONAL TƏCRÜBƏLİ KOMANDAMIZ, SİZİN ARZULARINIZI REALLAŞDIRMAQ ÜÇÜN ƏLLƏRİNDƏN GƏLƏNİN ƏN YAXŞISINI EDİRLƏR.

ƏLAQƏ
SİZİN GÜVƏNİLİR TƏRƏFTAŞINIZ

HOLİSTON LTD

PROFESSİONAL TƏCRÜBƏLİ KOMANDAMIZ, SİZİN ARZULARINIZI REALLAŞDIRMAQ ÜÇÜN ƏLLƏRİNDƏN GƏLƏNİN ƏN YAXŞISINI EDİRLƏR.

ƏLAQƏ
SİZİN GÜVƏNİLİR TƏRƏFTAŞINIZ

HOLİSTON LTD

PROFESSİONAL TƏCRÜBƏLİ KOMANDAMIZ, SİZİN ARZULARINIZI REALLAŞDIRMAQ ÜÇÜN ƏLLƏRİNDƏN GƏLƏNİN ƏN YAXŞISINI EDİRLƏR.

ƏLAQƏ

Layihələr və Dizayn

Xəyalınızdaki evinizin təcrübəli memarlar və dizaynerlər tərəfindən eskiz və işçi layihələrinin hazırlanması.

Tikinti və Təmir

Evlərinizin və mənzillərinizin təmiri üçün işlərinin profesionalları olan işçi komandası, smetanın çıxarılması.

Vaxtında Təhvil

Müştərilərimizi gözlətmədən layihələrin və digər işlərin sürətli və keyfiyyətli təhvili.

Müştəri Məmnuniyyəti

Müştərilərimizin məmnun qalmağı üçün əlimizdən gələnin ən yaxşısını etmək Holiston LTD komandası olaraq öncəliyimizdir.

HOLİSTON GLOBAL LTD

KeyfİyyƏt sağlamlıqdır, Sağlamlıq sİzİn gələcəyİnİzdİr. Peşəkar mühəndİs komandası İlə evİnİzİ tam bərpa və təmİr etmək ücün "HOLİSTON LTD" ən İdeal seçİmdİr. Gələcəyə keyfİyyətlİ addımlar üçün keyfİyyətlİ qərarlar alın.

BİZ KİMİK?

"HOLİSTON LTD" olaraq, müştərilərimizi diqqət mərkəzində saxlayaraq gerçəkləşdirdiyimiz dizayn, təmir və tikinti fəaliyyətində müştərilərimizin seçimlərini, gözləntilərini, təklif və məmnunniyyətlərini asanlıqla çatdıra biləcəkləri bir iş gedişatı yeridərək, müştərilərimizi diqqətlə dinləyirik. Evi gördükdən və ölçüləri götürdükdən sonra professional memar və dizaynerlərimiz tərəfindən müştərimizin xəyalındakı görüntü dəqiq və detallı bir şəkildə plana qoyulur. Müştərimiz tərəfindən təstiqlənən bu dizayn planı ustalarımız tərəfindən evin daxilində həyata keçirilir. Hər bir detalın tam və dəqiq bir şəkildə gerçəkləşdirildiyini və bütün bu gedişatın plana uyğun bir şəkildə həyata keçirildiyindən əmin olduqdan sonra, ev müştərimizə təhvil verilir. ‘HOLİSTON LTD’ olaraq, gördüyümüz hər bir işdə keyfiyyətə böyük önəm verilir və bütün işlərimizə tam zəmanət veririk. Müştərilərimizin gözləntiləri və istəkləri doğrultusunda servisimizi inkişaf elətdirmək üçün, işcilərimizin peşəkarlığı da daxil olmaqla, bütün proses müştərilərimiz tərəfindən dəyərləndirilir və bu dəyərləndirmə şirkətimiz tərəfindən qeydə alınır. Göz oxşayan və dəbdəbəni özündə cəmləşdirən ‘HOLİSTON LTD’ hər zaman öz müştərilərini təəccübləndirməyə və məmnun etməyə nail olmuşdur. Siz də vaxt itirmədən, dərhal bizə müraciət edin və işinizi peşəkarlara həvalə edin!

DƏRHAL ƏLAQƏ

HOLİSTON GLOBAL LTD

Keyfİyyətlİ Layİhələndİrmədə etİmadınızı hər zaman doğrultmaq İstİqamətİndə peşəkar memar və dİzayner komandası İlə çalışırıq.

EVLƏRİN TİKİNTİSİ

Ümumi olaraq inşaatın üç sektoru vardır, bina, qurğu və sənəye təyinatlı obyektlərin tikintisi. Binalar əsasən iki sinfi formaya uyğun tikilir. Bunlardan biri yaşayış təyinatlı binalar, digəri isə idarə binalarıdır.

DƏQİQ PLANLAŞDIRMA

Memarlıq insanların həyat və fəaliyyəti üçün məkan mühitini formalaşdırır. Peşəkar memarlarımız sizin arzularınızda olan komfortu reallaşdırmaq üçün daim çalışır.

PROFESSİONAL KOMANDA

Keyfiyyət sağlamlıqdır, Sağlamlıq sizin gələcəyinizdir. Peşəkar mühəndis komandası ilə evinizi tam bərpa və təmir etmək ücün "HOLİSTON LTD" ən ideal seçimdir. Gələcəyə keyfiyyətli addımlar üçün keyfiyyətli qərarlar alın.

HOLİSTON GLOBAL LTD

SİZİN GÜVƏNİLİR TƏRƏFTAŞINIZ

NİYƏ HOLİSTON LTD?

İşçilərimizi seçərkən hər zaman təcrübəyə üstünlük veririk.
25+ YAŞ VƏ ÜZƏRİ

30 YAŞ VƏ ÜZƏRİ İŞÇİLƏRİMİZ İŞLƏRİNİN TAM PROFESSİONALIDIR.

İŞ TƏCRÜBƏSİ

İşçilərimizi işə götürməzdənn əvvəl iş təcrübəsi və bacarıqları 3 ay ərzində yoxlanılır. İş tempinə və bacarığına görə HOLİSTON LTD tərəfindən işlə təmin edilir.

YÜKSƏK KEYFİYYƏT

Mütəxəssilərin baxışı və konsultasiyası. Tikinti işlərinin aparılması. Tikinti işlərinin sığortalanması. Tikintidə istifadə olunan materiallar haqqında ətraflı məlumatın verilməsi və tikinti layihəsinə tam nəzarət.

İNTERYER DİZAYN

Dİzayn əşyaların layİhələşdİrİlməsİ, İnsanın əmək, məİşət və İstİrahət şəraİtİnİn əlverİşlİyİnİ nəzərə almaqla onların estetİk cəhətdən harmonİklİyİnİ təmİn edən fəalİyyət sahəsİdİr.

LANDŞAFT MEMARLIĞI

Landşaft memarları ərazinin infrastruktur vəziyyətini və təbii mühiti təhlil edir, planlaşdırır, layihələndirir və inkişaf etdirirlər. Landşaft memarlarının cəmiyyət və həyat şəraiti üzərində əhəmiyyətli təsirləri var.